Nieuws | Re-integratie

Arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten daalde sterker door corona

Door de coronacrisis daalde de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking in de eerste helft van 2020 sterker dan die van de totale Nederlandse bevolking, zo blijkt uit de Monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten van UWV.

Dalende arbeidsparticipatie

In de eerste helft van 2020 daalde de arbeidsparticipatie van de totale Nederlandse beroepsbevolking als gevolg van de coronacrisis 1,1%. Voor mensen met een arbeidsbeperking lag die daling tussen de 2,5 en 5%. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat zij lastiger aan werk komen. In tijden van crisis zijn werkgevers terughoudender met het aannemen van mensen.

Tijdelijk werk

Mensen met een tijdelijk contract worden het hardst geraakt door de crisis. Juist mensen met een arbeidsbeperking werken vaker op basis van een tijdelijk contract. Daarnaast werken Wajongers en Participatiewetters vaak in sectoren als horeca en detailhandel. Deze branches hebben juist te lijden onder de coronacrisis.

Algemene beeld monitor arbeidsparticipatie

In de monitor is de arbeidsparticipatie van vier verschillende groepen arbeidsbeperkten onderzocht. Wajongers, WGA’ers, WIA-35-minners en Participatiewetters die onder de banenafspraak vallen. In 2019 nam voor het eerst in jaren het aandeel werkende Wajongers af. Deze ontwikkeling is door de coronacrisis versneld. In de eerste helft van 2020 daalde hun arbeidsparticipatie met 2,6% in vergelijking met 2019.

Arbeidsparticipatie onder WGA’ers

Voor WGA’ers ligt dat percentage ongeveer gelijk. Hun participatiegraad nam over die periode af met 2,5% ten opzichte van eind 2019. Voor voormalig werknemers die in de WGA zijn beland is het effect van de coronacrisis gering. Zij hadden tijdens hun eerste twee ziektejaren een werkgever die hun loon doorbetaalde. Deze werkgever was verantwoordelijk voor de re-integratie. Daardoor konden ze vaak bij de oude werkgever aan de slag. Voor de zogenaamde voormalig vangnetters ligt dat anders. Zij hadden geen werkgever meer en kregen een Ziektewetuitkering. Nam in 2019 hun arbeidsparticipatie nog met 1,2% toe, in de eerste helft van 2020 daalde deze met 1,3%.

Banenafspraak

Participatiewetters die onder de banenafspraak vallen gingen de afgelopen jaren de goede kant op. Steeds meer mensen uit het doelgroepregister vonden een baan. Maar corona gooide roet in het eten. In de eerste helft van 2020 daalde dit percentage werkenden met 5%. Zij zijn de groep die door corona het hardst wordt geraakt.

Wat kunnen we straks verwachten?

Het Centraal Planbureau denkt dat we in de tweede helft van dit jaar uit de crisis komen. Maar mensen met een arbeidsbeperking worden vaak als laatste aangenomen. Als de economie inderdaad in de tweede helft van dit jaar weer aantrekt, staan zij vermoedelijk opnieuw achteraan in de rij voor een nieuwe baan. Hoe langer zij aan de zijlijn staan, hoe kleiner de kans dat zij weer een baan vinden. Sommige mensen met een arbeidsbeperking lopen een grote kans hun werkvaardigheden te verliezen. Dat maakt het voor hen straks nog lastiger om aan te haken.

Wil je weten wat wij kunnen doen op het gebied van arbeidsparticipatie? Neem dan een kijkje bij onze diensten.

Bron: uwv.nl

Ook interessant

Tweede spoortraject bij Herenbos

Loes volgde een tweede spoortraject bij Herenbos via Herenbos. Haar hart ligt bij het werken met mensen en hulp bieden. Daardoor past ze ...

Lees meer >>

Nieuws | Re-integratie

Blijven werken na een tweede spoortraject

Chantal kreeg op jonge leeftijd last van een fysieke beperking. Ze wilde graag gewoon blijven werken. Omdat er bij haar werkgever niet ...

Lees meer >>

Nieuws | Re-integratie

‘Herenbos re-integratie heeft me geholpen bij het maken van mijn eigen keuzes en laten inzien welke beroepen voor mij kansrijk en interessant zijn.’

Renate , HERENBOS Zoetermeer

Referenties | Re-integratie

Bel mij terug

Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mail mij terug

Wij mailen u zo spoedig mogelijk terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.