Werknemer

Als werknemer bent u het liefste aan het werk. Soms bent u niet meer in staat om uw werk uit te voeren. Dit kan door ziekte, een langlopend arbeidsconflict of omdat u vastloopt in het werk. Herenbos ondersteunt, bemiddelt en adviseert u als werknemer bij re-integratie.

Re-integratie tweede spoor voor u als werknemer

Een tweede spoortraject start voor u als werknemer meestal na het eerste ziektejaar. Tijdens de ziekteperiode begeleidt de arbodienst u als werknemer maar ook uw werkgever voert op vaste, afgesproken momenten gesprekken met u. Het contact tussen werknemer en werkgever in stand houden is heel belangrijk, zo kan uw werkgever op tijd vaststellen of verbetering of verslechtering in de belastbaarheid van u als zieke werknemer optreedt. Hierop kan de arbodienst dan weer handelen.

Wanneer aanmelden?

Als volledig herstel na het eerste ziektejaar nog niet is gerealiseerd, adviseert Herenbos: aanmelden voor een re-integratie tweede spoortraject. Een bedrijfsarts kan stellen dat re-integratie in het eigen werk mogelijk is, maar dat wil niet zeggen dat het ook lukt. En herstelt u als werknemer inderdaad, dan is het geen probleem het re-integratietraject alsnog af te sluiten i.v.m. succesvolle re-integratie in eigen werk. Herenbos kent de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter en adviseert werkgever en u als werknemer hoe deze richtlijnen gevolgd moeten worden om sancties te voorkomen. Het doel van elk spoor 2 traject is passende betaalde arbeid.

Rechten werknemer bij tweede spoor
  • Een werknemer hoeft het eerste halfjaar geen werk te accepteren dat niet passend is. Dat wil zeggen dat het werk onvoldoende aansluit op de functionele mogelijkheden, werkervaring, salaris en opleiding van de werknemer.
  • Als u als werknemer het idee heeft dat het re-integratietraject niet goed verloopt, dan kunt u een onafhankelijk deskundigenoordeel aanvragen. Bijvoorbeeld als u denkt dat er geen passend werk aangeboden is. Het UWV beoordeelt dan of het werk passend is.
Plichten werknemer bij tweede spoor
  • U als werknemer bespreekt minimaal elke 6 weken de voortgang van de re-integratie met uw werkgever. Zorgdragen voor deze besprekingen is zowel een plicht van de werknemer als de werkgever.
  • Er wordt een plan van aanpak opgesteld door u en uw werkgever. Vaak gebeurt dit in samenspraak met de bedrijfsarts.
  • Wanneer u langer dan een jaar ziek bent, moeten de oorspronkelijke re-integratiedoelen bekeken worden en waar nodig bijgesteld worden. Ook hier wordt vaak de hulp van de bedrijfsarts ingeschakeld, maar ook een re-integratieadviseur kan hierbij ondersteunen.
  • Na een halfjaar wordt van u verwacht dat u ook een baan onder het oude opleidingsniveau accepteert of een baan die minder goed aansluit op de specifieke werkervaring.
  • De belangrijkste plicht voor u als werknemer is dat u actief bijdraagt aan de eigen re-integratie. Dit geldt niet alleen bij het tweede spoor, maar ook bij het eerste spoor is dit een eis. Het onvoldoende meewerken kan zelfs een gegronde reden zijn voor ontslag op staande voet.

Heeft u belangstelling voor onze diensten, laat u dan vrijblijvend door Herenbos informeren. Via mail: reintegratie@herenbos.nl of bel: (072) 30 30 250.

 

 

 

Bel mij terug

Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mail mij terug

Wij mailen u zo spoedig mogelijk terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.