Nieuws | Re-integratie

Werkwijzer Poortwachter tijdens COVID-19

Veel is onzeker in deze tijden van corona COVID-19. Herenbos re-integratie biedt u graag duidelijkheid. Vandaar dat wij het artikel over de 'Werkwijzer Poortwachter' tijdens COVID-19 van het UWV met u delen.

Aanvulling versie 1: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19.

Bij een aanvraag WIA door de werknemer dient een re-integratieverslag (RIV) meegezonden te worden. Hierin staan de re-integratie inspanningen van werkgever en werknemer beschreven tijdens de eerste 2 jaar van ziekte. De werkgever is eindverantwoordelijke voor de geleverde re-integratie inspanningen van beiden.

Voordat de claimbeoordeling WIA wordt opgestart toetst het UWV of de beschreven re-integratie inspanningen voldoende zijn geweest. Het is aan de werkgever om aan te tonen waarom inspanningen wel of niet verricht zijn. Wanneer de werkgever zijn poortwachtersverplichtingen niet is nagekomen en hier geen gegronde reden voor is, legt UWV een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken op. Natuurlijk vindt de beoordeling van het RIV door het UWV binnen de grenzen van redelijkheid plaats.

RIV is wel of niet compleet

Het RIV moet voldoen aan de eisen welke gesteld zijn in de regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de beleidsregels beoordelingskader poortwachter. Ook toetst het UWV of het RIV compleet is. Is dit niet het geval dan legt het UWV een (administratieve) loondoorbetalingsverplichting op. (Alleen als de ontbrekende informatie niet binnen een termijn van 5 werkdagen alsnog ontvangen is.) Deze loondoorbetalingsverplichting wordt beëindigd zodra de ontbrekende informatie is ontvangen.

Als de termijn op aangeven van de werkgever door Covid-19 dreigt te worden overschreden. Wanneer de benodigde handtekening van de werknemer ontbreekt of er is iets anders niet in orde. Dan past het UWV maatwerk toe. Wel is het belangrijk dat de werkgever kan aantonen dat hier een gegronde reden voor is. Is dit het geval, dan wordt er geen (administratieve) loondoorbetaling opgelegd. De re-integratie inspanningen worden dan beoordeeld op grond van de dan aanwezige informatie.

Inhoudelijke beoordeling RIV

Inhoudelijk wordt getoetst of er een maximaal mogelijk re-integratie resultaat behaald is. Zo nee, waren de re-integratie inspanningen voldoende? Indien nee, heeft de werkgever een goede reden voor de tekortkomingen? Wederom nee, zijn er mogelijkheden om deze tekortkomingen te herstellen? Zo ja, dan wordt een loondoorbetaling opgelegd.

Wanneer op aangeven van de werkgever door Covid-19 bepaalde inspanningen niet kunnen worden uitgevoerd, dan past het UWV maatwerk toe. Wel is het belangrijk dat hier een gegronde reden voor is. Is dit niet het geval dan wordt een loonbetaling opgelegd.

Als op aangeven van de werkgever door Covid-19 de nagelaten inspanningen niet hersteld kunnen worden, wordt geen loondoorbetaling opgelegd. Zo kan een werknemer bij een tijdelijke bedrijfssluiting niet thuis of elders de passende arbeid verrichten.

Claimbeoordeling WIA

Indien de re-integratie inspanningen voldoende zijn of door Covid-19 is een op te leggen loondoorbetaling niet aan de orde wordt de claimbeoordeling WIA opgestart en afgerond. In het geval dat wel een loondoorbetaling is opgelegd, maar werkgever meent dat de herstel-inspanningen stagneren door Covid-19 vraagt hij een bekortingsverzoek loondoorbetaling aan. Acht UWV de argumenten plausibel dan wordt de loondoorbetalingsverplichting beëindigd en wordt de claimbeoordeling WIA alsnog opgestart en afgerond.

Landelijke Loonsanctie Commissie (LLC)

Bij UWV is een LLC ingesteld om landelijke uniformiteit te borgen bij het opleggen van loondoorbetalingen en om aan de hand van praktijkgevallen het toets-beleid bij te stellen. Dit beleid vindt zijn weergave in de ‘Werkwijzer Poortwachter’ die ter transparantie van hoe UWV de RIV toetst geplaatst is op UWV.nl. Voor bezwaarzaken is zelfs een Bezwaar-LLC ingericht. Alvorens een loondoorbetaling daadwerkelijk aan de werkgever wordt opgelegd wordt deze eerst voorgelegd aan de LLC voor een bindend advies. De LLC toetst of de op te leggen loondoorbetaling past binnen de grenzen van de redelijkheid, deze voldoende beargumenteerd is en of voldaan is aan verplichte procedures als hoor en wederhoor. De LLC waakt over de grenzen van redelijkheid in relatie tot Covid-19.

In de komende weken zal de LLC bezien in welke gevallen ondanks Covid-19 toch een loondoorbetaling moet worden opgelegd en hierover maandelijks rapporteren.

Meer weten over Herenbos re-integratie? Je leest het hier.

Bron: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/addendum-werkwijzer-poortwachter/index.aspx

Ook interessant

Tweede spoortraject bij Herenbos

Loes volgde een tweede spoortraject bij Herenbos via Herenbos. Haar hart ligt bij het werken met mensen en hulp bieden. Daardoor past ze ...

Lees meer >>

Nieuws | Re-integratie

Blijven werken na een tweede spoortraject

Chantal kreeg op jonge leeftijd last van een fysieke beperking. Ze wilde graag gewoon blijven werken. Omdat er bij haar werkgever niet ...

Lees meer >>

Nieuws | Re-integratie

‘Herenbos re-integratie heeft me geholpen bij het maken van mijn eigen keuzes en laten inzien welke beroepen voor mij kansrijk en interessant zijn.’

Renate , HERENBOS Zoetermeer

Referenties | Re-integratie

Bel mij terug

Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mail mij terug

Wij mailen u zo spoedig mogelijk terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.