Corona voor werknemers

Als uitzendkracht heb je natuurlijk ook vragen. Waar krijg je mee te maken als jij of iemand uit je gezin coronaklachten heeft. De meest voorkomende vragen vind je hieronder. Heb je andere vragen? Neem dan vooral telefonisch of per mailcontact op met jouw Herenbosvestiging per mail of telefonisch. We staan voor je klaar.

Update: Corona voor werknemers

Aan de richtlijnen corona voor werknemers wordt per 6 november toegevoegd dat bezoekers van de Herenbosvestigingen bij het binnentreden van het kantoor een mondkapje dragen totdat ze in de spreekkamer zijn. Ook bij het verlaten van de spreekkamer wordt verzocht om het mondkapje te dragen. Eventuele zijn mondkapjes verkrijgbaar bij de ingang.

Ik heb een ziek familielid voor wie ik moet zorgen. Waar heb ik recht op?

Voor de noodzakelijke verzorging van onder andere een ziek kind, partner of ouder geldt het kortdurend zorgverlof. Dit geldt ook tijdens corona voor werknemers. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo) en geldt voor alle werknemers. Voor uitzendkrachten is hierop geen uitzondering gemaakt. De werknemer heeft recht op minimaal 70% van het loon met als minimum het wettelijk minimumloon en als maximum het maximum dagloon. De werknemer kan per jaar maximaal tweemaal de arbeidsduur per week kortdurend zorgverlof opnemen.

De school of kinderopvang is gesloten en ik kan niet komen werken omdat ik de kinderen moet opvangen. Wat zijn mijn rechten?

Als de school of kinderopvang sluit en de uitzendkracht met spoed zijn kinderen moet ophalen dan is er sprake van calamiteitenverlof (artikel 28 van de CAO voor Uitzendkrachten):

Voor overeenkomsten met uitzendbeding, geldt hiervoor dat er verlof kan worden opgenomen voor zover de individuele reservering kort verzuim toereikend is. Daarna geldt er onbetaald verlof of moet de werknemer vakantiedagen opnemen.

Voor overeenkomsten zonder uitzendbeding, moet het loon worden doorbetaald voor de duur van de calamiteit: dit is de tijd die nodig is om het kind van school of opvang te halen en eventueel de volgende dag als de uitzendkracht op zo’n korte termijn nog geen vervangende oppas kan vinden. Daarna geldt er onbetaald verlof of moet de werknemer vakantiedagen opnemen.

Ik ben niet ziek, maar ik wil niet komen werken uit angst voor het virus. Wat nu?

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt van rechtswege doordat de werknemer niet wil werken.

Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding met uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht loopt door. De werknemer heeft geen recht op loon. Bij uitzendovereenkomsten met loondoorbetalingverplichting heeft de werknemer geen recht op loon, omdat dit gezien kan worden als werkweigering. Bij de vraag of er een gegronde reden is om niet op het werk te willen verschijnen moet rekening gehouden worden met de meest actuele informatie die onder andere vanuit de van Rijksoverheid, GGD en/of RIVM wordt verstrekt.

Ik ben niet ziek, maar ik moet in quarantaine. Waar heb ik recht op?

Of iemand in quarantaine moet, wordt bepaald door de GGD of door de voorzitter van de veiligheidsregio. Als dit het geval is, dan geldt het volgende:

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt van rechtswege doordat de werknemer niet kan werken. De uitzendkracht wordt aangemeld bij het UWV

Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding met uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht loopt door en zal de quarantaine voor risico van de uitzendkracht komen.

Is er sprake van uitzendovereenkomst met loondoorbetalingverplichting dan zal de quarantaine voor risico van de uitzendorganisatie komen.

Meer informatie nodig? Zie ook het antwoord van UWV. https://www.uwv.nl/werkgevers/veelgestelde-vragen/coronavirus/detail/werknemer-moet-in-quarantaine-kan-ik-deze-werknemer-ziek-melden-bij-uwv

Er is voorlopig geen werk bij mijn opdrachtgever. Wat nu?

Uitzendovereenkomsten met uitzendbeding. De uitzendovereenkomst eindigt van rechtswege doordat de opdrachtgever de terbeschikkingstelling eindigt.

Uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding met uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht. De uitzendovereenkomst eindigt niet en werknemer heeft geen recht op loondoorbetaling (zie hiervoor artikel 22 lid 1 t/m 4 van de CAO voor Uitzendkrachten).

Uitzendovereenkomsten waarbij de loondoorbetalingsverplichting niet is uitgesloten. De werknemer behoudt recht op loon. Het uitzendbureau kan de uitzendkracht vervangende passende arbeid aanbieden ( zie hiervoor artikel 23 en 24 CAO voor Uitzendkrachten).

Heb ik recht op ziektegeld als ik ziek word?
Bent u ziek geworden dan hiervoor gelden de normale regels bij ziekte. De gevolgen zijn wel afhankelijk van de arbeidsovereenkomst.

Bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. De uitzendkracht wordt aangemeld bij het UWV. Het UWV bepaalt of de uitzendkracht recht heeft op een ziektewetuitkering. Bij deze uitkering moet het uitzendbureau een percentage aanvullen.

Bij een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding/uitzendovereenkomst voor (on)bepaalde tijd. Een uitzendkracht heeft recht op loondoorbetaling tijdens ziekte, zolang de uitzendovereenkomst duurt. Hierbij geldt 1 wachtdag.

Dit waren de veelvoorkomende vragen  over corona voor werknemers. De veelvoorkomende vragen en antwoorden voor opdrachtgevers vind je hier.

Bel mij terug

Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mail mij terug

Wij mailen u zo spoedig mogelijk terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.